Pripravte svoj vykurovací kotol na zimnú sezónu – na čo si dať pozor

21. augusta 2022, topblogger, Domácnosť

Koniec leta je ideálny čas na pravidelnú servisnú kontrolu vykonanú skúseným technikom. Takto zabezpečíte, aby v hlavnej sezóne fungoval bez problémov. 

Ako pripraviť kotol na vykurovaciu sezónu?

Pred začiatkom vykurovacej sezóny je potrebné vykonať preventívnu prehliadku. Nemalo by ísť iba o formalitu, preto by mal majiteľ plynového kotla alebo elektrického kotla poznať postup jeho kontroly, ktorú vykoná kvalifikovaný servisný technik. Revízia kotla trvá iba niekoľko hodín (zvyčajne dve hodiny), ale zabezpečí jeho plynulý chod počas celej zimy.

Ako pripraviť kotol na vykurovaciu sezónu?

zdroj : freepik.com

Ako prebieha revízia kotla

Prehliadku kotla necháme v rukách servisného technika. Postupuje podľa platnej vyhlášky a prehliadka prebieha v piatich krokoch.

  1. Identifikácia kotla a kontrola dokumentácie – konkrétne identifikačného štítka, prevádzkového poriadku, návodu na obsluhu, pripojenia kotla, teplotného spádu, dokumentácie montáže, kontrolu umiestnenia a vetrania.
  2. Vizuálna kontrola a zhodnotenie, či nedochádza k úniku paliva. Skontroluje aj kvalitu teplonosnej látky (obehovej vody). Vizuálne skontroluje tepelnú izoláciu, oplechovanie a netesnosti spalinovodu. Dôležitá je aj čistota okolia a funkčnosť regulačných prístrojov. Kontroluje aj doterajšiu údržbu, preto si pripravte dokumentáciu o predošlých opravách a prehliadkach.
  3. Test funkčnosti kotla – kontrola ovládania a regulácie. Funkčnosť kotla sa overuje počas prevádzky, je potrebné zabezpečiť odber tepla počas celej skúšky. Nejde však iba o pozorovanie a test. Servisný technik kotol aj vyčistí – vnútro a výmenník od prachu. Nastaví parametre spalín.
  4. Ďalším krokom je určenie účinnosti kotla. Určí obsah kyslíka, CO2, CO, účinnosť spaľovania, teplotu spalín a komínovú stratu. Všetky výsledky porovná s hodnotami uvedenými v príslušnej vyhláške.
  5. Posledným krokom je spísanie správy z kontroly kotla. 

Aké riziká hrozia pri zanedbaní revízie kotla pred zimnou sezónou?

Vo vykurovacom systéme sa nachádzajú látky, ktoré ho môžu ohroziť. V prípade novších systémov to môžu byť oleje, tesniace hmoty alebo zvyšky spájkovacej hmoty, v starších radiátoroch sú to usadeniny, hrdza, vodný kameň. Problémom je aj príliš tvrdá vykurovacia voda, prach, hmyz, či priveľa spalín. Pravidelný servis kotla pomôže predísť problémom, ktoré tieto nežiaduce látky spôsobujú, teda zlyhaniu vykurovacieho systému v akejkoľvek podobe.